Moda w sztuce

To, że sztuka może stanowić i stanowi inspirację dla sztuki, to tylko jeden z elementów współistnienia i przenikania się sztuki. Drugim jest perspektywa odwrotna, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu moda przenika do sztuki. Okazuje się, że również ten wymiar korelacji sztuki i mody jest ogromny.

 

Obrazy dawnych mistrzów, czyli moda ponad epokowa

Przykładem przenikania mody do sztuki są obrazy dawnych mistrzów. Malarze, którzy na swych obrazach przedstawiali wydarzenia z przeszłości czy z Biblii postacie na nich przedstawione zwykli „ubierać” w stroje ze swojej epoki, a nie z epoki, do której odnosił się temat dzieła. Jest to dobitny i jaskrawy przykład tego jak moda przenikała do sztuki.

 

 

Moda jako temat sztuki

Moda od wieków jest tematem sztuki. Surrealiści chcąc stworzyć obraz zaskakującej i nieprzewidywalnej psychiki ludzkiej niezwykle często sięgali po manekiny, fotografię madową, czy modne wówczas stroje. Zaś konstruktywiści w swym dążeniu do form idealnych nie pomijali również mody, chcąc stworzyć strój idealny.

 

Moda i performance

Performance jest jedną z częściej wykorzystywanych przez współczesnych artystów form. Przykładem artysty wykorzystującego w swej twórczości modę jest Vanessa Beecroft, która do swoich performenców angażuje modelki. Często każe im ona stać nieruchomo wiele godzin, a podczas kontaktu publiczności z modelkami rejestruje reakcje i tworzy w ten sposób swoje dzieła.  

 

Hits: 1941